Vad ingår?

Undersök identitetskonstruktioner och förändringar ur ett socialt, mångkulturellt och globalt perspektiv

Programmet är på ett år och utgörs av två terminer. Under den första terminen gör du en kritisk analys av kulturbundna frågeställningar. Dessa kopplar du till lärande och kunskap, samt livsideal och etiska handlingsregler hos individer och grupper. Du får även möjlighet att fördjupa dig i ämnets centrala tanketraditioner och hur de tillämpas i dagens forskning och praktik. Du undersöker hur sociala konstruktioner får konsekvenser för individens utveckling och lärande, samt för samhällets maktrelationer.

Under den andra terminen fördjupar du dig i ett område av ditt intresse. Du väljer själv ett område inom ämnet att undersöka. Du breddar dina kunskaper kring forskningsprocessen, samt val av metod och teori utifrån frågeställning. Avslutningsvis genomför du en vetenskaplig undersökning och skriver ett självständigt uppsatsarbete inom ämnesområdet.

Termin 1

Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I

Termin 2

Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå II

Arbetssätt

Du har cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan som delas upp i två tillfällen. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Utöver det förväntas du diskutera kursinnehåll med andra studenter, samt förbereda dig för seminarier och examinationsuppgifter på egen hand. Programmet ställer höga krav på dina självständiga studier. I vissa moment får du möjlighet att genomföra empiriska fältarbeten och komma i kontakt med arbetslivet genom bland annat gästföreläsningar.

Du studerar tillsammans med ungefär tio andra studenter.