Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Magisterprogram i pedagogik

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik; eller Förskollärarexamen, Grundlärarexamen eller Ämneslärarexamen eller motsvarande. Gymnasiekurs Svenska 3 och engelska 6 eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng