Din framtid!

Din framtid!

Efter programmet kan du arbeta som ledare och verksamhetsutvecklare inom pedagogisk verksamhet såsom förskola- och skola, fritids- eller friluftsverksamhet, eller inom annan kommunal och regional verksamhet. Fortsatt forskarutbildning eller vidare administrativ karriär inom den akademiska sektorn kan också vara relevant. 

Samverkansperspektivet är tydligt närvarande i utbildningen främst i termer av förändring och utveckling av pedagogisk verksamhet där du som student ska planera och på vetenskaplig grund genomföra ett utvecklingsarbete i en pedagogisk verksamhet.

Att genom förebildande undervisning med fokus på jämlikhet, inkludering, solidaritet och välbefinnande får du som student med dig erfarenheter och verktyg, vilka dessa mål bygger på, som du själv kan utgå från i framtida pedagogiska verksamheter. Utbildningen ger också tillfällen till att bygga internationella kontakter och därmed ges du som student möjlighet till att i framtiden etablera hållbara globala partnerskap.