Varför programmet?

Utveckla djupare yrkesförståelse med hjälp av humanistiska perspektiv

Magisterprogrammet i praktisk kunskap vänder sig till dig som redan varit ute i arbetslivet en tid och vill vidareutveckla samt förstärka din yrkeskompetens. Programmet är särskilt lämpligt för dig som arbetar i yrken där möten med människor på olika sätt är en central del av yrkeskompetensen, till exempel i vård-, skola-, omsorgsyrken, socionom-, polis- journalist- och personalvetaryrket men även i konstnärliga yrken såsom skådespelare, konstnär eller musiker.

Syftet med programmet är att du som yrkesutövare ska använda dina praktiska yrkeskunskaper och erfarenheter som grund för vidare kunskapsutveckling och forskning. Du presenteras för teoretiska perspektiv och redskap som ger dig en stärkt förståelse för din yrkesroll och yrkesutövning. De flesta lärarna på programmet deltar i forskningsprojekt inom Den praktiska kunskapens teori. 

Magisterprogrammet i praktisk kunskap är identisk med de fyra första terminerna av masterutbildningen, så vid programmets slut har du möjlighet att fortsätta med masterprogrammet i praktisk kunskap.

Två forskningsområden som är återkommande inom ämnet är de människovårdande yrkenas humaniora, och läraren och lärandets praktiska kunskap. Genom en akademisk examen i den praktiska kunskapens teori kan du visa dokumentation på din kunskap för exempelvis en arbetsgivare. På Södertörns högskolas utbildningar inom Den praktiska kunskapens teori strävar vi efter att bygga broar mellan erfarenhetskunskap och vetenskaplig kunskap.

Kunskapsteori, moralfilosofi, skönlitteratur och arbetslivets idéhistoria används för att fördjupa din förståelse för de problem du kan möta i det praktiska arbetet. Exempel på forskning som bedrivs inom ämnet är vård ur existentiella perspektiv, förskola ur kroppsliga, politiska och bildningshistoriska perspektiv och det kollektiva arbetets betydelse inom polis- och läraryrket.