Din framtid!

Bred samhällskompetens och förmågan att utföra avancerade samhällsanalyser

Utbildningen ger dig goda förutsättningar för handläggnings-, utrednings-, utvärderings- och analysarbete. Du kan välja mellan att arbeta inom offentlig förvaltning eller inom privat sektor. Du har god förmåga till självständig samhällsanalys vilket är en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden.

Med en magisterexamen i sociologi är du rustad för kvalificerat arbete med datainsamling och analysmetod. Med de färdigheter du har efter studierna kan du till exempel utföra analysarbete inom kommuner, näringslivsorganisationer eller SCB. Du har stor kunskap om kvantitativa metoder vilket efterfrågas på arbetsmarknaden.

Du har avancerade kunskaper i ämnet sociologi. Du kan redogöra för sociologins teoribildning utifrån ett svenskt, skandinaviskt och även ett internationellt perspektiv. Du kan även utföra samhällsanalyser och har förståelse för samhällsproblem och ett samhälle i förändring. Efter studier i sociologi behärskar du informationssamling och analys. Du har vässat dina kunskaper och kan självständigt komma fram till beslut om material, teorier och metod. Efter en magisterexamen i sociologi har du både kompetensen som krävs för arbetsmarknaden och goda möjligheter att forska vidare inom sociologi.