Varför programmet?

Fördjupa dina kunskaper i sociologi och samhället i stort

Detta är programmet för dig som fascineras av samhället och vill ha möjlighet att fördjupa dig i de sociologiska fenomen som du vill arbeta med. Du utvecklar dina kunskaper om samhället i stort. Du får studera frågor som sociala problem, etniska konflikter, makt- och genusrelationer, utbildning och massmedier. På avancerad nivå arbetar du mer självständigt och utvecklar dina kunskaper i samhällsvetenskap. Programmet är även forskningsförberedande.

Arbetet för fredliga och hållbara samhällen kräver välutbildade sociologer. Genom att studera Magisterprogrammet i sociologi vässar du dina kunskaper inom informationsinsamling och analys; hur insamlingen av empiriska material går till, hur det kan analyseras utifrån flera olika teorier, och hur det kan förklara sociala skeenden. Du får goda kunskaper inom metodologi och teoribildning.

Du får fördjupa dig i de sociologiska frågeställningar som intresserar dig mest. De delkurser du läser är knutna till aktuell forskning, ofta det forskningsområde som dina kursansvariga lärare verkar inom. Du lär dig arbeta självständigt och i linje med aktuell forskning utifrån ett eget valt område, med handledning från aktuella forskare.