Varför programmet?

Vidga dina vetenskapliga perspektiv och fördjupa dig i arkeologisk forskning

Masterprogrammet i arkeologi är för dig som vill specialisera dina kunskaper om människan och samhället. Du utvecklar dina färdigheter inom arkeologi och får ta del av avancerad forskning. Programmet lämnar stor plats åt dina egna intressen inom ämnet. Både under termin två, tre och fyra har du möjlighet att välja inriktningar. Under den tredje terminen kan du antingen välja mellan valfri kurs eller praktik.

Masterprogrammet i arkeologi är för dig som vill vidga dina perspektiv mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Utbildningen ger dig gedigen kunskap om arkeologins mål, metoder och forskningstraditioner. Programmet samarbetar med flera andra ämnen för att du ska få en så gedigen utbildning som möjligt. Bland annat samarbetar arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap med varandra och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

Programmet är såväl forskningsförberedande som användbart för ett framtida yrkesliv. Genom breddade kunskaper inom arkeologi och kulturstudier kan du arbeta inom exempelvis kulturmiljövård eller på muséer.

På Södertörns högskola har du också genom programmet möjligheten att specialisera dig i marinarkeologi. Som marinarkeolog är din uppgift att undersöka människan och samhället genom arkeologiska fynd i närheten av, eller i, vatten.