Vad ingår?

Teoribildning, fördjupning och spetskompetens inom ditt valda område

Programmet har en stark anknytning till olika forskningsområden. Kurserna bygger genomgående på forskningstexter, både ämnesklassiker och aktuell forskning inom de olika delkursernas teman. Mastersstudenter brukar även delta i ämnets högre seminarium för att få en inskolning i ämnets forskningsverksamhet. I ditt självständiga arbete förväntas du bygga vidare på och bidra till forskningen inom det område du väljer att undersöka.

Under den första terminen på programmet läser du en kurs om feministisk teoriutveckling ur historiska och kritiska perspektiv. Du läser även en kurs som fokuserar på feminism samt genus- och sexualpolitik i en global/transnationell kontext. Termin två består av en metodkurs som handlar om olika forskningsdilemman. Du läser även en kurs om reproduktionens globala politik.

Den tredje terminen består av valbara delkurser. Du har då möjlighet att forma din utbildning. Du kan välja att läsa vid Södertörns högskola, vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Den fjärde, och sista, terminen ägnar du åt att författa masteruppsats. Det ger dig ytterligare möjlighet att skräddarsy din utbildning eftersom du själv väljer inriktning på din uppsats.

Termin 1

Feminism och vetenskap i ett historiskt och kritiskt perspektiv, 15 hp; Genus/Sexualpolitik i en global kontext, 15 hp

Termin 2

Att tolka tystnad: metodfrågor i genusvetenskap, 15 hp; Vetenskap, kroppar och skillnader: reproduktionens globala politik, 15 hp

Termin 3

Valbara kurser 30 hp

Termin 4

Masteruppsats 30 hp

Arbetssätt

Du läser tillsammans med ungefär tio andra masterstudenter. Undervisningen sker i första hand i seminarieform, där du själv tar ansvar över förberedelse och diskussion av innehållet på kursen. Du har cirka ett seminarium per vecka. Under studierna har du både kortare och längre skriftliga inlämningar.