Din framtid!

Arbeta inom kultursektorn eller sök vidare till forskarutbildning

Efter dina studier har du en god estetisk och vetenskaplig kompetens för arbete inom kultursektorn. Du har vässat din förmåga att skriva, tolka och bearbeta text. Detta ger dig utmärkta förutsättningar att verka i en intellektuell offentlighet, till exempel som kulturskribent.

Tidigare studenter arbetar främst inom kultursektorn. Samtidigt ger studier i litteraturvetenskap dig en bred allmänbildning och en fördjupad läs- och skrivförmåga som är användbar inom flera yrkesområden.

Utbildningen gör dig även behörig för forskarutbildning och Södertörns högskola har en egen forskarutbildning inom ämnet litteraturvetenskap. Du kan även söka forskarutbildningar vid andra högskolor.