Vad ingår?

Avancerad litteraturvetenskaplig teoribildning och fördjupning inom valfritt tema

Masterprogrammet i litteratur är ett tvåårigt program innehållande fyra terminer. Inledningsvis belyses och diskuteras skilda tolkningstraditioner. Det kan vara allt från hermeneutik, psykoanalys och diskursanalys till queerteori och postkoloniala teorier. Du får möjlighet att använda dina kunskaper om dessa teoribildningar redan under första terminens studier. Exempelvis genom en fördjupning i den teoretiska inriktningen litterära djurstudier eller i en klassisk text – teoretisk eller skönlitterär.

Under programmets andra termin har du möjlighet att själv forma dina masterstudier. Du väljer mellan en utbytestermin, praktik eller studier inom institutionen. Under termin tre och fyra ligger fokus på masteruppsatsen. Du får tillfälle att fördjupa dig i teoretiska problem som ansluter till uppsatsprojektet. Efter avslutad uppsatskurs får du träning i att skriva mer populärt utifrån dina forskningsrön. Du läser även en engelskspråkig tematisk kurs samt en valfri kurs.

Termin 1

Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, 7,5 hp; Valbara kurser om 22,5 högskolepoäng

Termin 2

Alt. A: Utlandstermin, 30 hp; Alt. B: Praktik, 15 hp samt valbara kurser vid Institutionen för kultur och lärande (IKL), 15 hp; Alt C: Valbara kurser vid IKL, 30 hp

Termin 3

Fördjupade teoretiska studier, 7,5 hp; Advanced Studies: Topic, 7,5 hp; Valbar kurs, 7,5 hp; Uppsats-PM, 7,5 hp

Termin 4

Uppsats, 22,5 hp (fortsättning från termin 3); Att skriva för offentligheten, 7,5 hp

Arbetssätt

Undervisningen innebär heltidsstudier och du behöver vara på högskolan cirka en dag i veckan för lärarledd undervisning i form av seminarier. Resterande tid studerar du på egen hand. Under uppsatsskrivningen har du även individuell handledning.

Du studerar tillsammans med ungefär sex till tio andra studenter.