Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, offentlig förvaltning

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i samhällsvetenskap, naturvetenskap eller humaniora med minst 90 hp. Dessutom gymnasiekurs Engelska 6 och Svenska 3 eller motsvarande

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng