Din framtid!

Breda arbetsmöjligheter och behörighet för forskning

Du har efter programmet fördjupad kunskap om och förståelse för organisering och ledning av svensk offentlig verksamhet. Efter utbildningen har du kompetens för att självständigt utföra kvalificerade uppgifter. Framför allt med inriktning mot utredning, ekonomi, ledning och förändring. Du har kompetens för en bred arbetsmarknad där du exempelvis kan välja att arbeta inom offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå. Du kan också välja att arbeta med till exempel företag och frivillighetsorganisationer, såväl nationella som internationella, med stor kontaktyta gentemot det offentliga.

Programmet ger dessutom en utmärkt ingång till en utbildning på forskarnivå. Du har efter studier med dig analytiska verktyg i form av fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper, vilket utgör en god grund för många alternativa karriärmöjligheter.