Vad ingår?

Skräddarsy din utbildning och fördjupa dig i organisationsutveckling

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier. Den första terminen ger dig de teoretiska verktyg för att förstå ramarna för de offentliga organisationerna. Du får också förståelse för hur organisationer kan reformeras och förändras. Under termin två fördjupar du din kunskap inom dessa teman. Du analyserar ledarskapets roll, begränsningar och möjligheter. Du får också fördjupade kunskaper om beslutsfattande och gränsdragningar inom det offentliga, men också mellan offentligt och privat. De två första terminerna innehåller både kurser i kvalitativ och kvantitativ metod.

Under termin tre finns möjlighet till yrkespraktik. Alternativt kan du välja att läsa andra kurser som erbjuds på avancerad nivå inom ämnena företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap. Du väljer själv om du vill läsa kurserna på Södertörns högskola, på ett annat lärosäte inom Sverige eller studera utomlands. Under termin fyra avslutas programmet med ett självständigt examensarbete i form av en masteruppsats. Uppsatsarbetet innebär att du får möjlighet att tillämpa dina fördjupade kunskaper i ett tema som du är särskilt intresserad av.

Efter termin två kan du istället välja att ta en magisterexamen. Kurser om totalt 15 högskolepoäng byts då mot kursen Magisteruppsats, 15 högskolepoäng.

Termin 1

Organisationer i samhället, Förändring, reformer och styrning, Qualitative Research Methods, Förvaltningspolitikens förändring

Termin 2

Ledarskap i offentliga organisationer, Quantitative Research Methods, Beslut i offentliga organisationer, Gränser i förändring

Termin 3

Kurser på avancerad nivå inom företagsekonomi, sociologi eller statsvetenskap alternativt Tjänstemannens yrkesroller och Yrkespraktik på avancerad nivå

Termin 4

Masteruppsats

Arbetssätt

Undervisningen på de programspecifika kurserna kommer att bedrivas på svenska, men en stor del av kurslitteraturen är skriven på engelska. Valbara kurser samt kurser som samläses med andra program kan komma att ges på engelska.

Examinationsformerna varierar mellan kurserna. Uppsatsen examineras genom dels författandet av ett vetenskapligt arbete, dels deltagande på ett seminarium med opposition och försvar av uppsats.