Vad ingår?

Fördjupa dig i organisationsutveckling och få en bred kompetens

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier. Den första terminen ger dig teoretiska verktyg för att förstå ramarna för de offentliga organisationerna. Du får förståelse för hur organisationer kan styras, reformeras och förändras. Du analyserar också ledarskapets roll, begränsningar och möjligheter. Under termin två fördjupar du din kunskap inom kvalitativ och kvantitativ metod, men du får också fördjupade kunskaper om beslutsfattande och gränsdragningar inom det offentliga, men också mellan offentligt och privat.

Under termin tre erbjuder vi yrkespraktik, något som är mycket populärt! Här får dina teoretiska kunskaper möta praktiken. Du får också möjlighet att knyta viktiga kontakter i ditt kommande yrkesliv. Exempel på spännande organisationer där programmets studenter praktiserat är kommunala och statliga myndigheter, konsultbyråer, ambassader och internationella organisationer.

Alternativt kan du välja att läsa andra kurser som erbjuds på avancerad nivå inom ett flertal samhällsvetenskapliga ämnen, såsom företagsekonomi, sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap. Du väljer själv om du vill läsa kurserna på Södertörns högskola, på ett annat svenskt lärosäte eller studera utomlands.

Under termin fyra avslutas programmet med ett självständigt examensarbete i form av en masteruppsats. Uppsatsarbetet innebär att du får möjlighet att tillämpa dina fördjupade kunskaper inom ett område som du är särskilt intresserad av. Efter avklarad utbildning kan du ta ut en masterexamen i ämnet Offentlig förvaltning.

Efter termin två kan du istället välja att ta en magisterexamen. Kurser om totalt 15 högskolepoäng byts då mot kursen Magisteruppsats, 15 högskolepoäng.

Termin 1

Organisationer i samhället; Förändring, reformer och styrning; Ledarskap i offentliga organisationer, Förvaltningspolitikens förändring

Termin 2

Qualitative Research Methods; Quantitative Research Methods; Beslut i offentliga organisationer; Gränser i förändring

Termin 3

Yrkespraktik på avancerad nivå alternativt valbara kurser på avancerad nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Termin 4

Masteruppsats

Arbetssätt

Undervisningen på de programspecifika kurserna kommer att bedrivas på svenska, men en stor del av kurslitteraturen är skriven på engelska. Valbara kurser samt kurser som samläses med andra program kan komma att ges på engelska.

Examinationsformerna varierar mellan kurserna. Genomgående i programmet har vi ett stort fokus på studentens egna skrivande. Det är därför viktigt att du som söker är bekväm med att författa egna texter på svenska. Masteruppsatsen examineras genom dels författandet av ett vetenskapligt arbete, dels deltagande på ett seminarium med opposition och försvar av uppsats.