Varför programmet?

Kvalificerad samhällsvetare med spetskompetens inom offentlig förvaltning

Masterprogrammet i offentlig organisation och ledning är för dig som vill arbeta för ett demokratiskt, effektivt och hållbart samhälle, där kunskaper i analys, styrning och ledarskap är centrala.

Programmet är tänkt för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi, statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, journalistik, offentlig rätt, offentlig förvaltning eller andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Behovet av kvalificerade samhällsvetare är stort både inom och utanför den offentliga sektorn. I kommuner, regioner, stat och i EU:s organisationer både finns det, och kommer finnas i framtiden, en uppsjö av viktiga, spännande och utvecklande arbetsuppgifter. Det samma gäller verksamheter inom privat och frivillig sektor, särskilt organisationer som är nära kopplade till eller utför uppdrag å den offentliga sektorns vägnar.

Programmet ger dig fördjupade kunskaper om, och förståelse för, organisering och ledning av offentlig verksamhet. Utbildningen fokuserar dels på vetenskaplig analys och forskningsanknytning, dels på praktiknära kunskap då vi erbjuder dig att praktisera i offentlig, privat eller frivillig sektor under en termin. Du kan även välja att läsa kurser utifrån eget intresse, på Södertörns högskola eller på annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Genom bland annat egen praktik, studiebesök och gästföreläsare får du möjlighet att skapa goda kontakter med organisationer och verksamheter.

Du som går programmet utvecklar breda och djupa kunskaper som du kommer ha nytta av i ditt framtida arbetsliv. Utbildningen passar dig a) som vill arbeta med utvecklingsfrågor i kommun, region och stat, b) som vill arbeta som konsult mot offentliga organisationer och c) dig som tänker dig att i framtiden påbörja en forskarutbildning.

Programmet Offentlig organisation och ledning har varit mycket värdefullt för mig, då jag har fått möjligheten att fördjupa mig i mina intresseområden som mål och resultatstyrning och reformer av myndigheter. Programmets kompetenta lärare är både inkluderande och engagerade för studenterna. Jag känner mig kunskapsmässigt stärkt av programmet och inspirerad för framtiden!

Victoria

Victoria

Student – Masterprogram i offentlig organisation och ledning