Varför programmet?

Kvalificerad samhällsvetare med spetskompetens inom företagsekonomi, sociologi eller statsvetenskap

Masterprogrammet i offentlig organisation och ledning är för dig som vill arbeta med frågor om förändring, styrning och ledarskap. Du har möjlighet att skräddarsy din utbildning genom att välja mellan tre samhällsvetenskapliga ämnen – företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap. Behovet av kvalificerade samhällsvetare är stort i den offentliga sektorns organisationer. I kommuner, landsting, stat och i EU:s organisationer både finns det, och kommer finnas i framtiden, en uppsjö av viktiga, spännande och utvecklande arbetsuppgifter.

Programmet ger dig fördjupade kunskaper om, och förståelse för, organisering och ledning av offentlig verksamhet. Utbildningen fokuserar dels på vetenskaplig analys och forskningsanknytning, dels på arbetsnära kunskap då du har möjlighet att välja yrkespraktik. Genom den praktiknära utbildningen får du möjligheter att skapa goda kontakter med många olika organisationer.

Du som går programmet utvecklar breda och djupa kunskaper som du kommer ha nytta av i ditt framtida arbetsliv. Utbildningen passar både dig som i framtiden vill arbeta som utredare/konsult, och dig som strävar efter att påbörja en forskarutbildning.

Exempel på frågor som behandlas under kursen är: Kan organisationer både vara effektiva och demokratiska? Hur kan verksamheter styras när målen både är komplexa och motstridiga? Vilket ledarskap krävs för att förändra och utveckla offentliga organisationer? Hur kan offentliga verksamheter organiseras?

Jag har fått betydligt bättre förståelse för myndigheter och hur det är att jobba där. Jag skulle gärna jobba offentligt i framtiden. Socialt trivdes jag bra, vi var en ganska liten klass som jag kunde bolla med och vända mig till. Det finns en väldigt stor gemenskap på Södertörn, på hela högskolan. Det var många som engagerade sig.

Lena Möller

Lena Möller

Alumn – Masterprogram i offentlig organisation