Din framtid!

Stärkt yrkeskompetens och vidgad teoretisk förståelse

Med hjälp av humanistiska perspektiv har du en utvecklat en djupare förståelse för ditt yrke. Du har fördjupat dig i olika teorier och metoder, samt övat din förmåga att kritiskt bedöma och redogöra för din yrkesutövning. Genom vidgade teoretiska insikter och perspektiv, har du stärkt din yrkeskompetens.

En masterexamen i Den praktiska kunskapens teori ger dig utvecklad förståelse för arbete med forsknings- och utvecklingsfrågor inom ditt yrke.

Efter avslutad utbildning är du även behörig för doktorandstudier. Kunskaperna du får under programmets gång ger dig verktygen till avancering och fördjupning i ditt yrke.