Vad ingår?

Utforska dina yrkeserfarenheter genom humanistiska teorier och metoder, samt reflekterande skrivande

Masterprogrammet i praktisk kunskap utgår från erfarenhetsbaserad, egenupplevd kunskap i yrkeslivet. Du belyser och granskar kritiskt dina yrkeskompetenser med hjälp av olika teorier och metoder som främst hämtas ur den humanistiska idétraditionen.

Utgångspunkten för studier i praktisk kunskap inom programmet är problem och teman som uppträder i professioner där möten mellan människor är centrala för yrkeskompetenser och verksamhetsmål.

Studierna utgår från deltagarnas egna erfarenheter i yrkeslivet. Dessa analyseras och undersöks utifrån främst humanistiska ämnen som filosofi, idéhistoria, historia och konstnärliga kunskapskällor, exempelvis skönlitteratur och dramatik.

Programmets avslutande delkurs innebär ett större skriftligt arbete – masteruppsatsen i praktisk kunskap. Du utgår dels från dina egna praktiska yrkeserfarenheter, dels från de kunskaper du fått under programmets gång. Syftet är att du genom kritisk reflektion fördjupar ditt eget yrkeskunnande.

Termin 1

Kunskap och forskning (15 hp)

Termin 2

Skrivande (7,5 hp), Människosyn (7,5 hp)

Termin 3

Arbetsliv (7,5 hp), Den vetenskapliga essän (7,5 hp)

Termin 4

Den vetenskapliga essän fortsättning (15 hp)

Termin 5

Den praktiska kunskapens teori (15 hp)

Termin 6

Professionskunskap (7,5 hp), Kvalitativa metoder i praktisk kunskap (7,5 hp)

Termin 7

Masteruppsats i praktisk kunskap (15 hp)

Termin 8

Masteruppsats i praktisk kunskap fortsättning (15 hp)

Arbetssätt

Programmet läses på halvfart med obligatoriska träffar på högskolan varannan vecka. Mellan dessa träffar sker studierna på distans. Tanken är att du arbetar samtidigt som du läser programmet, då undersökningen av din egen profession är en vital del av flera kurser. Ungefär 30 studenter läser programmet.

Undervisningen består av både seminarier och föreläsningar. Seminarierna är inriktade på texttolkning och diskussion, och aktivt deltagande är obligatoriskt. Du examineras genom hemtentamen, samt genom din masteruppsats.