Varför programmet?

Utveckla djupare yrkesförståelse med hjälp av humanistiska perspektiv

Masterprogrammet i praktisk kunskap vänder sig till dig som redan varit ute i arbetslivet en tid och vill vidareutveckla samt förstärka din yrkeskompetens. Programmet är särskilt lämpligt för dig som arbetar i yrken där möten med människor på olika sätt är en central del av yrkeskompetensen, till exempel i vård-, skola-, omsorgsyrken, socionom-, polis- journalist- och personalvetaryrket men även i konstnärliga yrken såsom skådespelare, konstnär eller musiker.

Syftet med programmet är att du som yrkesutövare ska använda dina praktiska yrkeskunskaper och erfarenheter som grund för vidare kunskapsutveckling och forskning. Du utgår ifrån dina egna yrkeserfarenheter och berättelser från yrkeslivet, och kombinerar detta med humanistiska perspektiv på praktisk kunskap. Exempel på teoretiska utgångspunkter är filosofi, pedagogik, idéhistoria, estetik och arbetslivskunskap.

Två forskningsområden som är återkommande inom ämnet är de människovårdande yrkenas humaniora, och läraren och lärandets praktiska kunskap. Genom en akademisk examen i den praktiska kunskapens teori kan du visa dokumentation på din kunskap för exempelvis en arbetsgivare. På Södertörns högskolas utbildningar inom Den praktiska kunskapens teori strävar vi efter att bygga broar mellan erfarenhetskunskap och vetenskaplig kunskap.

Kunskapsteori, moralfilosofi, skönlitteratur och arbetslivets idéhistoria används för att fördjupa din förståelse för de problem du kan möta i det praktiska arbetet. Exempel på forskning som bedrivs inom ämnet är vård ur existentiella perspektiv, förskola ur kroppsliga, politiska och bildningshistoriska perspektiv och det kollektiva arbetets betydelse inom polis- och läraryrket.

Det sätt på vilket vi låter de praktiska yrkeskunskaperna möta i synnerhet filosofiska teorier har utmanat, utvecklat och inspirerat mig i min yrkesvardag. Jag har till exempel fått möjlighet att synliggöra när och hur jag reflekterar under en arbetsdag, hur jag hanterar etiska dilemman och hur jag arbetar med humor i klassrummet.

Jennie Plate Blomberg

Jennie Plate Blomberg

Student – Masterprogram i praktisk kunskap