Luftrör på grusplan.

Fördjupa dig i kommunikationsanalys och få kompetens för forskning och språkarbete

Program

Masterprogram i svenska

120 hp

Höst

100%

Campus

Är du kommunikatör, språkkonsult eller kanske lärare och vill fördjupa dina språkvetenskapliga kunskaper? Dagens kommunikativa samhälle präglas av globalisering, teknologisering, migration och flerspråkighet. Masterprogrammet i svenska ger dig kompetenser för att klara av utmaningen. Du förbereds för kvalificerat språkarbete och forskning.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med språk, kommunikation eller utbildning Med en masterutbildning i svenska är du specialist i diskursanalys och litteracitetsfrågor. Du har kompetensen för kvalificerat arbete med språk, kommunikation och utbildning. Du kan bland annat arbeta som redaktör, utbildare eller verksamhetsutvecklare. Du kan även arbeta med utbildningsfrågor då du har kunskap om både didaktik för andraspråkstalare och språklärande inom olika verksamheter. Masterprogrammet ger dig även behörighet att söka till forskarutbildningen i svenska eller nordiska språk. Under programmet har du utvecklat en god förmåga att självständigt identifiera, formulera och analysera språkvetenskapliga problem, särskilt ur ett samhällsperspektiv. Läs om ämnets forskning
Mångvetenskaplig breddning och fördjupning i kommunikationsanalys Programmet består av fyra terminer. Den första terminen fördjupar du dina kunskaper i språk- och praxisanalys. Den innehåller även en delkurs inom språk och lärande samt en delkurs i akademisk engelska. Under den andra terminen skriver du en masteruppsats som omfattar 30 högskolepoäng. Den tredje terminen innebär mångvetenskaplig breddning, med delkurser i kommunikationsanalys och multimodal analys. Den innehåller även en delkurs i forskningsdialog. Den fjärde terminen erbjuder en fördjupning inom ett valt delområde samt en delkurs om kommunikation i sociala medier. Programmets sista termin innehåller även en praktikperiod om 15 hp. Du gör praktik på en arbetsplats vilket ger dig förståelse för vilka språkliga och kommunikativa problem en verksamhet kan rymma, liksom hur en språkvetares arbetsfält kan se ut. Under programmets gång fördjupar du dig i kommunikationsanalys. Du får även träning i forskningsdialog, det vill säga att återkoppla forskningsresultat till verksamheten som studerats. Allt kursinnehåll är förankrat i aktuell forskning och kurslitteraturen är en sammansättning av vanligt förekommande perspektiv inom det aktuella forskningsområdet. Språkforskning i praktiken, avancerad nivå, 30hp Masteruppsats, 30 hp Mångvetenskaplig språkforskning och dialog, avancerad nivå 30 hp Tematisk fördjupning och praktik, avancerad nivå 30 hp Arbetssätt Programmet är till största delen en nätbaserad distansutbildning på heltid. Du har under programmets gång ungefär ett seminarium i veckan tillsammans med cirka femton andra studenter. Praktiken som ingår genomförs på en arbetsplats.
Bredda dina språkvetenskapliga kunskaper och undersök språkanvändning i olika delar av samhället Dagens kommunikativa samhälle präglas av globalisering, teknologisering, migration och flerspråkighet. Det kräver delvis nya kommunikativa kompetenser, vilket är en utmaning för den som sysslar med strategisk kommunikation eller språk, lärande och bedömning. Masterprogrammet i svenska förbereder dig för kvalificerat språkarbete eller forskning. Programmet är särskilt utvecklat för dig med utbildning inom språk- eller kommunikationsområdet som vill bredda dina språkvetenskapliga kunskaper. Du har läst 90 högskolepoäng i svenska eller annat språk, eller har en lärarutbildning med språkinriktning. Utbildningen passar särskilt bra för dig som är verksam kommunikatör eller lärare och som vill stärka din kompetens inom kvalificerat språkarbete och aktuell språkvetenskaplig forskning. Kurserna inom programmet är komponerade för att passa ihop och skapa en enhet. Det finns valmöjligheter inom utbildningen men masterprogrammet tillämpar en tydligt fördjupad nivå inom diskursanalys, med fokus på språkanvändning i olika delar av samhället. Under utbildningen får du bland annat möjlighet att undersöka och problematisera föreställningar och rutiner i olika verksamheter, samt hur de grundar sig i olika typer av språkliga formuleringar som till exempel regelverk. Du får analysera och diskutera hinder och möjligheter för olika modaliteter i olika former av kommunikation, och även fördjupa dig i språklärande i olika situationer och verksamheter.