Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

Arbeta med språk, kommunikation eller utbildning

Med en masterutbildning i svenska är du specialist i språkanvändning i yrkesliv och utbildning. Du har kompetensen för kvalificerat arbete med språk, kommunikation och utbildning. Du kan bland annat arbeta som redaktör, utbildare eller verksamhetsutvecklare. Du kan även arbeta med utbildningsfrågor då du har kunskap om både didaktik för andraspråkstalare och språklärande inom olika verksamheter. Masterprogrammet ger dig även behörighet att söka till forskarutbildningen i svenska eller nordiska språk.

Under programmet har du utvecklat en god förmåga att självständigt identifiera, formulera och analysera språkvetenskapliga problem, särskilt ur ett samhällsperspektiv.