Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Varför programmet?

Bredda dina språkvetenskapliga kunskaper och undersök språkanvändning i olika delar av samhället

Dagens kommunikativa samhälle präglas av globalisering, teknologisering, migration och flerspråkighet. Det kräver delvis nya kommunikativa kompetenser, vilket är en utmaning för den som sysslar med strategisk kommunikation eller språk, lärande och bedömning. Masterprogrammet i svenska förbereder dig för kvalificerat språkarbete eller forskning.

Programmet är särskilt utvecklat för dig med utbildning inom språk- eller kommunikationsområdet som vill bredda dina språkvetenskapliga kunskaper. Du har läst 90 högskolepoäng i svenska eller annat språk, eller har en lärarutbildning med språkinriktning. Utbildningen passar särskilt bra för dig som är verksam kommunikatör eller lärare och som vill stärka din kompetens inom kvalificerat språkarbete och aktuell språkvetenskaplig forskning.

Kurserna inom programmet är komponerade för att passa ihop och skapa en enhet. Det finns valmöjligheter inom utbildningen men masterprogrammet tillämpar en tydligt fördjupad nivå inom diskursanalys, med fokus på språkanvändning i olika delar av samhället.

Under utbildningen får du bland annat möjlighet att undersöka och problematisera föreställningar och rutiner i olika verksamheter, samt hur de grundar sig i olika typer av språkliga formuleringar som till exempel regelverk. Du får analysera och diskutera hinder och möjligheter för olika modaliteter i olika former av kommunikation, och även fördjupa dig i språklärande i olika situationer och verksamheter.