Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Master's Programme in English-Language Literature - Postcolonialism and Multiculturalism

Behörighetskrav:

Bachelor's degree with a minimum of 90 credits in English as the main field of study, or the equivalent

Urval:

On the basis of previous university credits. Between 30 and 285 credits may be taken into account.