Din framtid!

Efterfrågad kompetens och väl förberedd för informationsarbete

Efter examen har du en viktig kompetens som efterfrågas inom de flesta myndigheter. Även vissa företag och andra organisationer har behov av utbildade arkivarier. Vanliga yrken bland tidigare studenter är arkivarie, registrator eller verksamhetsutvecklare, och de arbetar främst på statliga myndigheter eller kommuner.

Programmet ger dig värdefulla kunskaper och verktyg. Efter dina studier är du väl förberedd för arkivarbete. Du har den kompetens som krävs för att arbeta med olika typer av informationshantering och informationsfrågor. Även i andra yrken än som arkivarie har du nytta av utbildningen, då din kunskap om informationssystem är användbar inom de flesta yrkesroller och på arbetsplatser som hanterar en större mängd information. Din valda inriktning ger dig dessutom en styrka på arbetsmarknaden om du vill arbeta med informationshantering inom ditt valda huvudområde.

Du har också möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå inom ditt huvudområde eller arkivvetenskap beroende på vilket av ämnena du väljer att läsa C-kursen i.