Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

Efterfrågad kompetens och väl förberedd för informationsarbete

Efter examen har du en viktig kompetens som efterfrågas inom de flesta myndigheter. Även vissa företag och andra organisationer har behov av utbildade arkivarier. Vanliga yrken bland tidigare studenter är arkivarie, registrator eller verksamhetsutvecklare, och de arbetar främst på statliga myndigheter eller kommuner.

Programmet ger dig värdefulla kunskaper och verktyg. Efter dina studier är du väl förberedd för arkivarbete. Du har den kompetens som krävs för att arbeta med olika typer av informationshantering och informationsfrågor. Även i andra yrken än som arkivarie har du nytta av utbildningen, då din kunskap om informationssystem är användbar inom de flesta yrkesroller och på arbetsplatser som hanterar en större mängd information. Din valda inriktning ger dig dessutom en styrka på arbetsmarknaden om du vill arbeta med informationshantering inom ditt valda huvudområde.

Du har också möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå inom ditt huvudområde eller arkivvetenskap beroende på vilket av ämnena du väljer att läsa C-kursen i.