Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval:

Betyg 67%, högskoleprov 33%