180 hp

Höst

100%

Campus

Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet med inriktning journalistik

Journalistik är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på medier och kommunikation. Inom ämnet varvas praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten innefattar skrivande, fotografering, filmning, radioinspelning och webbproduktion. De teoretiska delarna utgörs av studier kring mediernas roll i samhället, medieetik, research och fördjupade samhällsstudier.

Både ämnet journalistik och yrkestiteln är starkt kopplat till flera aktuella samhällsfrågor och är en viktig del av vår demokrati. Under dina journalistiska studier får du lära dig bevaka rättegångar, diskutera etik, utföra research om aktuella samhällsfrågor, utrikesbevakning, skriva reportage, göra radioprogram och mycket mer.

Studier i journalistik passar dig som har ett stort samhällsengagemang och vill arbeta med journalistik i digitala medier. Genom ett samarbete mellan den journalistiska och medietekniska avdelningen sammanförs studier i journalistik och digitala verktyg. Journalistikämnet på Södertörns högskola har en bra balans mellan teoretiska och praktiska moment som du har nytta av i arbetslivet. Du kommer ha bred kompetens inom såväl traditionella som digitala medier, och kunskaper att göra utförlig research som du sedan förmedlar genom olika typer av medier. Genom studier i journalistik får du bred kunskap om vårt samhälle, samt ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt till omgivningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen