Vad ingår?

Arkivvetenskapens grunder kombinerat med kompetens inom ditt valda huvudområde

Under programmets första år läser du A- och B-kursen i arkivvetenskap, där du får lära dig om arkivvetenskapens grunder, både ur ett historiskt och ett informationsteknologiskt perspektiv. Du övar dig i att värdera information och får utveckla dina yrkesfärdigheter som arkivarie. Du lär dig behärska arkivmaterial av alla format – från klassiska pappersdokument till elektronisk information – så att det kan organiseras och bevaras på bästa sätt.

Under andra året läser du A- och B-kursen i ditt valda huvudområde - företagsekonomi, journalistik eller statsvetenskap.

Programmets sista år inleds med kursen Informationsförvaltning, och du får sedan möjlighet att välja vilken kurs du vill avsluta med. Antingen läser du C-kursen i arkivvetenskap eller inom ditt valda huvudområde. Du kan därmed välja om din examen har huvudområde arkivvetenskap eller ditt valda område.

Under programmets gång får du delta i gästföreläsningar med yrkesverksamma arkivarier och arkivforskare, till exempel från Riksarkivet och Landstingsarkivet. Du kommer även få göra studiebesök på relevanta arbetsplatser.

Termin 1

Arkivvetenskap A

Termin 2

Arkivvetenskap B

Termin 3

A-kurs i valt huvudområde

Termin 4

B-kurs i valt huvudområde

Termin 5

Informationsförvaltning

Termin 6

Valbart: Arkivvetenskap C eller C-kurs i valt huvudområde

Arbetssätt

Utbildningen ges på heltid och undervisningen består av cirka tre föreläsningar och ett seminarium per vecka. Utöver detta förväntas du arbeta på egen hand eller med grupparbeten. Upplägget kan variera mellan kurserna inom programmet. Du examineras genom hemtentamen och aktivt deltagande på seminarier.

Du har möjlighet att göra praktik om du väljer att läsa Arkivvetenskap C. Inom kursen ingår en valbar praktikkurs.

Du studerar med en grupp om tolv personer. Under vissa kurser läser du även tillsammans med studenter som läser arkivvetenskap som fristående kurs.