Arbeta med att tillgängliggöra information för ett transparent och demokratiskt samhälle

Program

Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet

Har du ett intresse för att hitta och samla information? Arkivarie- och informationsprogrammet ger dig kunskap och verktyg för att arbeta med bevarandet och hanteringen av information. Programmets utformning förbereder dig för arkivarieyrket och ger dig särskild kompetens i ett av följande huvudområden – företagsekonomi, journalistik eller statsvetenskap.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår student Didrik

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.