Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

Arbeta med allt från det kreativa till produktion och administration

Efter utbildningen har du kompetensen och verktygen för att kombinera kreativitet med affärsmässigt tänkande. Du har bred företagsekonomisk kompetens tillsammans med spetskunskap i teknik och design. Du kan arbeta med allt från det kreativa till produktion och administration. Din framtida arbetsplats kan vara inom ett globalt industriföretag såväl som för ett internationellt varumärke, tjänsteföretag, modeföretag eller företag inom upplevelseindustrin.

Med företagsekonomisk kompetens tillsammans med kunskaper i teknik och design kan du fungera som en länk mellan olika yrkesgrupper. Något som du kommer ha stor nytta av i ditt yrkesliv, oavsett om du vill arbeta som designstrateg på ett designföretag eller som designmanager inom en global designintensiv verksamhet.

Med en examen i företagsekonomi har du dessutom möjligheten att arbeta som ekonom. Kunskap i företagsekonomi är användbara inom alla branscher. Företagsekonomer återfinns i alla typer av organisationer och verksamheter. Du kan även välja att söka vidare till magister- eller masterprogram i Företagsekonomi som ger behörighet till forskarutbildningar inom ämnet.