Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Få en examen i företagsekonomi och kompetens inom teknik och design

Programmet är treårigt och kurser i företagsekonomi varvas med programspecifika kurser inom bland annat design, produktionsteknik och projektledning. Den sista terminen läser du enbart Företagsekonomi C och kursen innefattar ett vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats.

Genom de företagsekonomiska kurserna utvecklar du kunskap om allt från redovisning och finansiering till marknadsföring, organisationsfrågor och ledarskap. Du lär dig följa och förstå företags utveckling. Samt utvecklar förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang.

De programspecifika delkurserna innefattar bland annat två tekniskt orienterade delkurser: Material- och produktionsteknik samt Produktionsteknik för design. Du läser även två konstnärligt orienterade delkurser: Färg och form samt Designmetodik. Andra programspecifika delkurser ger dig kunskap i design management, designstrategier, digitala medier, digitala verktyg och retorik. Variationen i kurserna ger dig viktig kunskap för alla typer av designprojekt.

Under seminarier möter du verkliga problemställningar. Under studierna utvecklar du både praktiska och teoretiska aspekter på olika designrelaterade problem.

Termin 1

Vad är design?, Ekonomisk vetenskap och metodlära, Kommunikation, Medierna, offentligheten och moderniteten

Termin 2

Samhälle, marknad och företagande, Projektorganisering och projektledning, Redovisning och beskattning, Visualisering för kommunikation och interaktiv design

Termin 3

Strategisk marknadsföring, Designstrategi och Design Management i praktiken, Grundläggande organisationsteori, Immaterialrättsliga avtal

Termin 4

Färg och form, Material- och produktionsteknik, Produktionsteknik för design, Ekonomistyrning

Termin 5

Designmetodik, Investering och finansiering, Designstrategi och Design Management i teorin, B-uppsats

Termin 6

Företagsekonomi C

Arbetssätt

Programmet är tre år och ges på heltid. Andel lärarledd undervisning varierar mellan delkurserna, men du förväntas studera heltid under utbildningen. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Även examinationsformen varierar under programmets gång. Vanliga examinationsformer är salstentamen, projektarbeten, inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande på seminarier.

Under det andra och tredje året förekommer breddande delkurser som du läser på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).