Varför programmet?

Lär dig designa produkter, tjänster, upplevelser eller värden på ett hållbart sätt

Design blir ett allt viktigare globalt konkurrensmedel. Programmet Ekonomi, teknik och design ger dig kunskap om hur du genom design kan utveckla produkter, tjänster, upplevelser eller värden. Du utvecklar kompetens om hur nya affärsområden kan skapas genom design. Utbildningens innehåll har koppling till hållbar utveckling, och specifikt FN’s globala mål för hållbara industrier. Flera teman diskuteras ur hållbara perspektiv. Du får bland annat studera hur tjänster inom både privat och offentlig sektor kan förbättras, och hur produkter kan utvecklas på ett hållbart sätt. Till exempel genom ekologisk design.

Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt utformat med tre fokusområden på design. De presenteras nedan:

  1. Det första handlar om att skapa känslor och göra produkter, tjänster och värden attraktiva.
  2. Det andra handlar om att skapa innovativa och ändamålsenliga produkter, tjänster, upplevelser och värden ur ett marknadsperspektiv.
  3. Det tredje handlar om att på ett strategiskt sätt skapa, leda och driva företag som genomsyras av design.

Programmet är utformat för att du ska ha med dig breda och användbara färdigheter för ditt framtida yrkesliv inom designområdet. Du utvecklar färdigheter inom det tekniska, konstnärliga och digitala området med koppling till design. Du läser även retorik för att utveckla din förmåga att formulera dig och tala för dina idéer.

Under studierna möter du kunniga lärare från såväl den akademiska världen som från näringslivet. De flesta lärare i de praktiskt orienterade delkurserna har sin bakgrund i näringslivet, och du får under studierna ta del av deras branscherfarenheter.

Det var många intressanta föreläsare och jag gillade verkligen mixen. Vi kunde ha krokimålning under en period på Konstfack och därefter påbörja en kurs inom finansiell ekonomi. Vi hade utbildningen både på Södertörns högskola, KTH och på Konstfack. Det var en väldigt bra klass med många likasinnade som delade samma intressen vilket gjorde att många intressanta diskussioner uppstod.

Filippa Strandberg, senior PR-konsult

Filippa Strandberg, senior PR-konsult

Alumn – Ekonomi, teknik och design