Manlig student framför Södertörns högskola.

Skräddarsy din ekonomiexamen – välj mellan två inriktningar och valbar utlandstermin

Program

Ekonomie kandidatprogrammet

Ekonomiska kunskaper efterfrågas inom allt fler områden i samhället. Genom programmets utformning har du möjlighet att profilera dig i din examen. Du väljer mellan två inriktningar - nationalekonomi eller företagsekonomi - och har sedan möjligheten att välja en utlandstermin eller komplettera din utbildning med en termins studier i valfritt ämne.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Läs mer om inriktningarna och ansök

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Ekonomisk kompetens för arbete inom privat eller offentlig sektor Programmet ger dig en bred utbildning med många arbetsmöjligheter. Som utbildad ekonom har du en eftertraktad kompetens som behövs i många olika yrkesroller, både i privat och offentlig sektor. Utbildningen är allmänbildande och du har efter studier en god inblick i hur samhället, näringslivet och organisationer fungerar. Nationalekonomer återfinns inom både den privata och offentliga sektorn, på företag och organisationer som arbetar med frågor som berör samhällsekonomi. Ett vanligt yrke bland tidigare studenter är analytiker på banker och inom den finansiella sektorn. Även företagsekonomer finns inom alla typer av verksamheter och sektorer. Vanliga yrken bland tidigare studenter är ekonomichefer, marknadsförare, revisorer och projektledare. Programmets avslutande moment, C-uppsats inom ditt valda huvudområde, ger dig en dokumenterad förmåga att arbeta som en självständig ekonom.
Omfattande ekonomisk kunskap och stor frihet att individualisera din utbildning Under programmets första år läser du Nationalekonomi A och Företagsekonomi A, oavsett vilken inriktning du väljer. Du börjar läsa A-kursen i din valda inriktning, och läser under termin två A-kursen i det andra ämnet. Under programmets andra år läser du under första terminen två programspecifika kurser som behandlar dels handelsrätt, dels statistik för ekonomer. Den andra terminen består av B-kursen i ditt valda huvudområde. Programmets sista år inleds med en valbar termin. Du kan välja att läsa ett annat ämne eller vidga dina vyer och kunskaper om andra kulturer genom att studera utomlands. Siktar du på en framtid inom redovisning och revision rekommenderas du att läsa bland annat affärsjuridik under den valfria terminen. Du kan däremot välja vilket ämne du vill, som exempelvis juridik, psykologi eller retorik. Under programmets sista termin läser du C-kursen i ditt valda huvudområde och skriver en C-uppsats. Nationalekonomi A / Företagsekonomi A Företagsekonomi A / Nationalekonomi A Handelsrätt, statistik för ekonomer B-kurs i ditt valda huvudområde Valbar termin/utbytesstudier C-kurs i ditt valda huvudområde Arbetssätt Utbildningen ges på heltid. Du kommer ha mellan nio och 15 timmar lärarledd tid i veckan, resterande tid förväntas du studera på egen hand. Undervisningen består främst av föreläsningar och seminarier men kan variera mellan olika kurser. Inom vissa kurser förekommer gästföreläsningar och studiebesök. Under C-uppsatsen får du utöver handledningstillfällen extra skrivstöd i form av en skrivarstuga. Du examineras främst genom sals- och hemtentamen, men även genom inlämningsuppgifter och redovisningar i samband med seminarierna. Programmet är det största på Södertörns högskola och antalet studenter varierar mellan terminerna. Läser du programmet med inriktning mot nationalekonomi kommer du att ha runt 20 kurskamrater. Inför seminarier delas ni in i mindre grupper, detta gäller oavsett inriktning.
Efterfrågad ekonomisk kunskap inom både privat och offentlig sektor Ekonomiska kunskaper efterfrågas inom allt fler områden i samhället. Programmets innehåll ger dig en bred kunskap i ekonomiska ämnen och en stabil grund för såväl arbetslivet som fortsatta studier. Du väljer mellan två olika inriktningar, nationalekonomi eller företagsekonomi. Inom ramen för programmet har du även möjlighet att forma din utbildning genom studier utomlands eller fördjupning i ett annat ämne under en termin. Ekonomiprogrammet på Södertörns högskola är utformat på ett sätt som gör att du kan skapa en egen profil på din ekonomexamen. Programmets kurser ger dig en bred inblick i ekonomiska teorier och frågeställningar. Väljer du nationalekonomi som inriktning får du insikt i flera av nationalekonomins delar, bland annat miljöekonomi, utvecklingsekonomi, arbetsmarknadsekonomi och olika teorier för internationell handel. Väljer du företagsekonomi som inriktning läser du allt från redovisning och finansiering till marknadsföring, organisationsfrågor och ledarskap. Som utbildad ekonom har du en eftertraktad kompetens som behövs i många olika yrkesroller, både i privat och offentlig sektor. Ekonomiprogrammet ger dig en stabil grund för att utföra självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter. Programmet passar dig som både vill ha en examen som leder till jobb eller vill studera vidare på avancerad nivå.