Manlig student framför Södertörns högskola.

Skräddarsy din ekonomiexamen – välj mellan två inriktningar och valbar utlandstermin

Program

Ekonomie kandidatprogrammet

I vårt samhälle är kompetens inom ekonomi viktig inom de flesta områden. Därför är programmet aktuellt oavsett om du är intresserad av näringslivet, offentlig sektor eller ideella verksamheter. Ledarskap, redovisning, finansiering och kommunikation är uppgifter som förekommer i de flesta verksamheter. Programmet ger en bra grund för många olika typer av arbeten men du har också möjlighet att i flera steg välja inriktning och profilera dig. Hos oss finns två olika varianter av programmet: en med inriktning mot företagsekonomi och en med inriktning mot nationalekonomi.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt tidigare studenten Andreas Fredriksson

Läs mer om inriktningarna och ansök

Möt tidigare studenten Andreas Fredriksson

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Ekonomisk kompetens för arbete inom privat eller offentlig sektor Det finns många olika typer av arbeten som kan vara aktuella för ekonomer. Här spelar de val som du gjort under utbildningen roll för vilka områden som är mest aktuella för just dig. Företagsekonomer kan bland annat göra karriärer inom finanssektorn, som revisorer, inom PR- och reklambranschen eller som chefer och personalansvariga i offentlig sektor eller näringslivet. Det är en kompetens som är bra för personer som startar egna verksamheter eller vill jobba i ideella sammanhang. Som nationalekonom finns spännande uppdrag inom banksektorn, som utredare eller vid olika finansinstitut. Andra arbetsgivare kan vara departement, Riksbanken, SIDA och Trafikverket. Det finns också goda förutsättningar inom båda inriktningarna att läsa vidare till en Magister- eller Masterexamen eller för en fortsatt karriär inom universitetet.
Teorier om ekonomi i samhället och i organisationer Ekonomi är ett omfattande och brett ämne inom akademin, vilket återspeglas i de många olika teorier och modeller som tas upp inom utbildningen. Här möter du teorier om hur marknader fungerar, de grundläggande förutsättningarna för att bedriva företag, företagens roll i samhället, tillgång och efterfrågan av varor och tjänster, och det monetära systemets roll. Men kurserna innehåller även teorier om ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiella analyser av företag och organisationer. Senare i programmet kan du själv fördjupa dig i delämnen i ett urval av inriktningar. Det ger dig möjlighet att profilera din utbildning. Den möjligheten finns också under termin fem i programmet som är en valbar termin där du kan komplettera de ekonomiska kurserna med ett ämne som intresserar dig, som till exempel psykologi, retorik eller språk. Du kan även välja att läsa kurser utomlands under den terminen, och enklast är det i så fall att göra detta hos universitet som högskolan har avtal med. Under termin sex läser du en vald inriktning och kommer också att skriva en C-uppsats inom det område som du har valt. Termin 1 Nationalekonomi A / Företagsekonomi A Termin 2 Företagsekonomi A / Nationalekonomi A Termin 3 Handelsrätt, statistik för ekonomer Termin 4 B-kurs i ditt valda huvudområde Termin 5 Valbar termin/utbytesstudier Termin 6 C-kurs i ditt valda huvudområde Undervisning Programmet är en heltidsutbildning där föreläsningar och seminarier ingår. Vid vissa kurser sker även gästföreläsningar och studiebesök. Utöver detta förväntas du som student bedriva självstudier där både inläsning av material och gruppuppgifter ingår. Gruppuppgifterna redovisas ofta inför övriga kursdeltagare. Under senare delen av programmet förväntas du kunna ta och uppskatta mer ansvar, vilket särskilt sker under C-uppsatsen. Med stöd av handledare får du välja frågeställning och område för att göra en akademisk undersökning. Förutom undervisningen har du möjlighet att ta del av studentlivet och engagera dig i kåren eller andra studentföreningar. Det brukar vara givande både för att utveckla talanger och för att göra din tid vid högskolan till en spännande och rolig tillvaro.
Efterfrågad ekonomisk kompetens i såväl privat, offentlig som ideell sektor Kompetens i ekonomi behövs inom alla sektorer i vårt samhälle. Detta dels för att ekonomiska flöden är grundförutsättningar för verksamheter och organisationer men dessutom kan kompetens inom företagsekonomi och nationalekonomi användas inom mycket breda områden, som gäller alltifrån uppdrag som utredare till PR-konsult eller VD. Företag och organisationer behöver ekonomisk kompetens för att sköta redovisning och finansiering, men den ligger också till grund för att förstå vilka förutsättningar en organisation har och hur man kan förhålla sig till möjligheter och svårigheter i omvärlden. Detta gör att personer med kompetens inom ekonomi är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden. Programmet ger en bred inblick i ekonomiska teorier och frågeställningar. Som exempel kan nämnas makroteorier av ekonomiska flöden i ett land, hur marknader fungerar, redovisningens grunder, olika typer av ledarskapsteorier och hur varumärken byggs upp och kommuniceras. Utbildningen ger en bra examen för att gå vidare ut i arbetslivet, men kan också användas som grund för studier på avancerad nivå.