180 hp

Höst

100%

Campus

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi

Nationalekonomi handlar om att förstå hur ekonomiska händelser i vår omvärld och hur händelser inom vårt land påverkar vår ekonomi. Utbildning i nationalekonomi ger en djupare kunskap i att förstå de mekanismer som sätts igång då ekonomin utsätts för en störning och hur ekonomisk politik kan användas för att dämpa störningar i ekonomin. De olika kurserna i utbildningen ger dig exempelvis kunskap och verktyg i att analysera finans- och penningpolitikens effekter på ekonomin, hur konkurrensen mellan företag fungerar i olika typer av marknader, hur skatter och regleringar påverkar företag och hushåll, globalisering och handelskonflikter, hur ekonomiska styrmedel kan användas för att minska företagens och hushållens miljöfarliga utsläpp.

Efter genomgången utbildning har du förmåga att hantera arbetsuppgifter som kräver förståelse för hur ekonomin påverkas av olika typer av störningar och ekonomiska konsekvenser av politiska beslut och styrmedel. Denna typ av kompetens efterfrågas av branscher som bank- och finans, större företag, statliga myndigheter, kommuner och branschorganisationer. Då ekonomin ständigt är under förändring är arbetsuppgifterna både spännande och stimulerande.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap