Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4). Matematik C kan ersättas av Matematik B samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng. Eller Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4). Matematik 3b / 3c kan ersättas av Matematik 2a / 2b / 2c samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng.

Urval:

Betyg 67%, högskoleprov 33%