Varför programmet?

Efterfrågad ekonomisk kompetens i såväl privat, offentlig som ideell sektor

Kompetens i ekonomi behövs inom alla sektorer i vårt samhälle. Detta dels för att ekonomiska flöden är grundförutsättningar för verksamheter och organisationer men dessutom kan kompetens inom företagsekonomi och nationalekonomi användas inom mycket breda områden, som gäller alltifrån uppdrag som utredare till PR-konsult eller VD. Företag och organisationer behöver ekonomisk kompetens för att sköta redovisning och finansiering, men den ligger också till grund för att förstå vilka förutsättningar en organisation har och hur man kan förhålla sig till möjligheter och svårigheter i omvärlden. Detta gör att personer med kompetens inom ekonomi är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden.

Programmet ger en bred inblick i ekonomiska teorier och frågeställningar. Som exempel kan nämnas makroteorier av ekonomiska flöden i ett land, hur marknader fungerar, redovisningens grunder, olika typer av ledarskapsteorier och hur varumärken byggs upp och kommuniceras. Utbildningen ger en bra examen för att gå vidare ut i arbetslivet, men kan också användas som grund för studier på avancerad nivå.