Vad ingår?

Program- och ämnesspecifika kurser varvas och ger dig en omfattande utbildning

Under termin ett, fyra och fem läser du programspecifika kurser. Under termin två, tre och sex läser du A-, B- och C-kursen i det huvudområde du har valt under den första terminen på programmet. De huvudområden som du kan välja är de som har kurser som upp till C-nivå på Södertörns högskola. Vanliga huvudområden är Företagsekonomi, Psykologi, Sociologi, Medie- och kommunikationsvetenskap och Medieteknik.

Observera att särskilda behörighetskrav kan gälla för det huvudområde du önskar läsa. Senast vid kursstart i termin 2 behöver du uppfylla de behörighetskrav som gäller för A-kursen i det huvudområde du väljer.

Växlingen mellan de program- och ämnesspecifika kurserna gör att de gemensamma kurserna läses av en mångvetenskaplig grupp. Du får ta del av perspektiv från andra ämnen såväl som dela med dig av insikter relaterade till ditt huvudområde.

Det finns tre utmärkande moment under programmet som har en tydlig koppling till arbetslivet. 1) Fadderföretagsprogrammet – du blir tilldelad en fadderorganisation som du, främst under termin fyra och fem, får studera närmare och använda för att praktiskt tillämpa de teman du läser i delkurserna. 2) Du får, i koppling till delkursernas innehåll, skapa egna idéer och utifrån dessa utveckla egna affärsplaner och affärsmodeller. Några av studenterna väljer att starta företag utifrån idéerna, andra inte. 3) Du får både besöka och lyssna på olika aktörer, organisationer och nätverk som på olika sätt stöttar förändring och innovativa processer.

Termin 1

Entreprenörskap – ekonomi, kultur, struktur och samhälle

Termin 2

A-kurs i huvudområde

Termin 3

B-kurs i huvudområde

Termin 4

Entreprenörskap i teori och praktik I

Termin 5

Entreprenörskap i teori och praktik II

Termin 6

C-kurs i huvudområde

Arbetssätt

Programmet ges på heltid och du förväntas studera 40 timmar per vecka. De lärarledda undervisningsmomenten kan variera mellan sex till åtta timmar i veckan, övrig tid studerar du på egen hand eller i grupparbeten.

Undervisning och examinationer sker i varierad form. Både genom mer traditionella undervisningsformer som föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Men även genom mer tillämpade moment som exempelvis kreativ problemlösning och blandade övningar.

Programmet antar cirka 60 studenter varje år. Studenterna delas in i mindre seminariegrupper om 20 personer, gruppuppgifter görs i grupper om cirka två till fem personer.