180 hp

Höst

100%

Campus

Europaprogrammet med inriktning miljövetenskap

När du studerar miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor.

Miljövetenskap har fokus både på människan och på naturen. Det innebär att du inom miljövetenskap läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet.

Efter studier i miljövetenskap har du förmågan att analysera miljöförändringar och hur samhället hanterar dessa. Du kan även bidra med kunskap om hur man bäst förvaltar miljön eller kommunicera om miljö och hållbarhet till olika företag eller organisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor.