Vad ingår?

Grundläggande kunskaper om Europa och EU ur flera perspektiv

Under programmet får du grundliga kunskaper om Europa, EU och det valbara huvudområde du väljer.

Under det gemensamma introduktionsåret får du läsa kurser i sex olika ämnen, vilket ger en djup förståelse för Europas historia och kultur samt dess geografi, politik och juridik. Du får till exempel kunskaper om hur Europa har vuxit fram och dess utveckling på 1900-talet. Du får även lära dig om EU:s roll i arbetet kring mänskliga rättigheter, migration, hållbarhet och internationellt samarbete.

Även ämnen som vilka föreställningar det finns om europeiska och nationella identiteter samt migranternas roll i EU och Europa över tid diskuteras. Basåret ger dig därmed en utmärkt grund för dina fortsatta, mer specialiserade studier kring Europas nu- och framtid. 

Efter introduktionsåret läser du tre terminer av det ämne du har valt. Detta innebär att du läser A-, B- och C-kursen i antingen etnologi, offentlig rätt, religionsvetenskap, miljövetenskap eller statsvetenskap. Under dessa tre terminer kan Europaperspektivet skilja sig mellan ämnena.

Termin 1

Fyra ämnesspecifika kurser om vardera 7,5 hp som ger kunskaper om centrala frågeställningar inom Europas geografi, historia och religioner.

Termin 2

Fyra ämnesspecifika kurser om vardera 7,5 hp som ger kunskaper om centrala frågeställningar inom Europas och EU:s juridik, etnologi, politik och hållbar utveckling.

Termin 3

A-kurs i ditt valda huvudområde

Termin 4

B-kurs i ditt valda huvudområde

Termin 5

C-kurs i ditt valda huvudområde

Termin 6

Du får välja mellan en utlandstermin, studier i Engelska (eller annat europeiskt språk), kursen Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, eller vägledd yrkespraktik.

Arbetssätt

Utbildningen innehåller cirka tio lärarledda timmar i veckan, resten av tiden studerar du på egen hand. Detta sker enligt lärarens anvisningar. Det kan exempelvis handla om kurslitteratur, förberedelser för seminarier, samt inlämningar. Egna studier kan ske både på egen hand eller i mindre arbetsgrupper. Du förväntas vara på högskolan under den lärarledda tiden och arbeta aktivt 40 timmar i veckan.

Den lärarledda undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, grupparbeten och presentationer. Examinationer sker mest i form av hemtentor och salstentor.

Programmet innehåller en valbar praktiktermin, studiebesök och gästföreläsningar. Det finns även möjlighet att göra en utlandstermin under programmets sjätte termin.

En av kurserna under introduktionsåret ges på engelska.