Varför programmet?

Internationellt inriktad utbildning med breda arbetsmöjligheter efter examen

Europaprogrammet är en internationellt inriktad utbildning där du får möjlighet att skapa dig fördjupad kunskap inom ett av följande områden – etnologi, offentlig rätt, religionsvetenskap, miljövetenskap eller statsvetenskap. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av Europa- och globaliseringsfrågor och vill ha breda arbetsmöjligheter efter examen.

Under utbildningen diskuterar vi aktuella teman som till exempel relationer och politiska frågor mellan Sverige, EU och övriga Europa. Genom att studera historiska lösningar och problem får du lära dig verktyg för lösningar på dagens samhällsproblem.

Programmet utgår från att studenterna kommer från olika studiemiljöer. Genom att ta upp våra olika bakgrunder under en del seminarier kan vi studera hur vår bakgrund och uppväxt har influerat vårt tänkande och agerande. Samtidigt arbetar vi aktivt mot rasism och främlingsfientlighet, och för jämställdhet samt lika villkor för alla studenter och lärare. Med EU:s 17 hållbarhetsmål som utgångspunkt fokuserar vi på hur EU och dess medlemsländer kan främja inkludering, jämlikhet och jämställdhet som en given del av Europas framtid.

Under programmets sista termin har du möjlighet att bland annat välja en utlandstermin eller praktik.

Europaprogrammet med inriktning mot statsvetenskap gav mig en väldigt god förståelse för hur världen hänger ihop. Jag tror att anledningen till att utbildningen håller en så hög kvalitet är att den fokuserar på fungerande hållbara lösningar och aktuella samhällsfrågor som till exempel inkluderande samhällen, EU-frågor och nationalstaten. Utbildningen innehåller dessutom inslag från många olika ämnesområden, något som ger studenter möjlighet att förstå vad de verkligen vill fördjupa sig i.

Veronica Sällemark

Veronica Sällemark

Alumn – Europaprogrammet med inriktning statsvetenskap