Din framtid!

Kompetens för befattningar inom många olika yrkesområden

Efter dina studier på PPE-programmet har du en bra grund för uppdrag både inom offentlig verksamhet och i det privata näringslivet.

Inom många yrken efterfrågas bredare kompetenser som innefattar såväl samhällsvetenskaplig kunskap som kännedom om humaniora. På en arbetsmarknad som blivit mer individualiserad och där mängden information ökar stiger efterfrågan på den enskildes bedömningsförmåga och att individen på ett ändamålsenligt sätt kan orientera sig i nya informationsmiljöer. Det ställs större krav på helhetssyn och en förmåga att fatta etiskt välavvägda beslut. Detta är något du kommer att utveckla under programmet.

PPE-programmet ger dig förutsättningar och gedigna kunskaper inom ett brett samhällsvetenskapligt fält, god värderingsförmåga och djupare insikter om hur människa och samhälle fungerar och förändras. Möjliga arbetsområden inkluderar hållbar utveckling, politik, myndigheter, finans, rådgivning, organisationer, medier och utbildning.

Om du vill studera vidare på avancerad nivå har du möjlighet att läsa ett mastersprogram inom ditt valda huvudämne. Ett nästa steg i karriären kan vara att söka till en forskarutbildning.