Vad ingår?

Studera aktuella samhällsfenomen med ett bredare synsätt

Programmet är på tre år och innehåller sex terminer. Det första året utgörs av ett block där du läser kurser i filosofi och statsvetenskap och under programmets tredje termin studerar du nationalekonomi. Under de tre inledande terminerna läser du kurser, dels tillsammans med andra studenter inom ämnet, dels programspecifika PPE-kurser. Under kursen i nationalekonomi är du som student på programmet också med i en egen seminariegrupp där studierna ges en PPE-specifik vinkling.

För att bibehålla en mångvetenskaplig tråd genom programmet erbjuds studenterna gästföreläsningar och studiebesök som fördjupar den kunskap som de olika kurserna ger.
Efter de tre inledande terminerna fördjupar du dig inom ditt valda huvudområde med ytterligare ett års studier (60 högskolepoäng) samt 30 högskolepoäng inom ett av de andra två ämnena.

Inom ramen för programmet har du även möjlighet att studera en termin utomlands inom något av ämnena filosofi, statsvetenskap eller nationalekonomi.

Termin 1

Filosofi A inom PPE-programmet

Termin 2

Statsvetenskap A inom PPE-programmet

Termin 3

Nationalekonomi A inom PPE-programmet

Termin 4

B-kurs i ditt valda huvudområde

Termin 5

Fortsättningskurs inom valt biområde.

Alternativt: Utlandstermin via Erasmussamarbete

Termin 6

C-kurs i ditt valda huvudområde

Arbetssätt

Studierna är på heltid och cirka 30 studenter antas till programmet. Den lärarledda undervisningen kan variera mellan kurserna. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Studiebesök kan förekomma under flera av kurserna. Du examineras bland annat genom tentamina, inlämningsuppgifter, både enskilt och i grupp, samt aktivt seminariedeltagande.