Varför programmet?

En modern utbildning med större mångvetenskaplig förståelse

PPE-programmet kombinerar studier inom ämnena filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi. Du utvecklar din kompetens i att förstå, reflektera över och kritiskt bedöma komplexa samhällsfrågor utifrån ett brett perspektiv. Kombinationen av de tre huvudämnena ger en teoretisk bas där aktuella samhällsfenomen förstås utifrån sina specifika filosofiska, politiska och ekonomiska förutsättningar.

Filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi har en gemensam historia i en upplysningstradition och i de tidiga teorierna om förnuft, stat, demokrati och ekonomi. Till programmets fördelar hör att praktisk och teoretisk filosofi är integrerade inom filosofiämnet vid Södertörns högskola. Detta ger en bredare filosofiutbildning med ett större historiskt djup. Ämnets inriktning mot det moderna kontinental-europeiska idéarvet ger en användbar grund för en framtida internationell arbetsmarknad. Till argumenten för att läsa PPE-programmet vid Södertörns högskola hör också den inriktning som nationalekonomi här har mot hållbar utveckling och miljöekonomi.