Fyra studenter i grupp. I bakgrunden kvinna med spädbarn.

Förankra dina yrkeserfarenheter i teori och bli behörig förskollärare

Program

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad

210 hp

HT2019 / VT2020

100%

Distans

Arbetar du som barnskötare och vill ta steget vidare? Hos oss finns möjligheten att bli behörig förskollärare! Utbildningen bygger på dina egna och dina kurskamraters yrkeserfarenheter. Under utbildningen har du en obligatorisk campusdag i veckan. Du genomför också åtta VFU-dagar per termin, där du får möjligheten att använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. Genom vår interkulturella profil får du också den kunskap som efterfrågas i våra förskolor.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.