Studenter klappar händer framför bilder av hand- och fotavtryck gjorda av barn.

Arbeta med barn i en kreativ och utvecklande miljö

Program

Förskollärarutbildning med interkulturell profil

210 hp

VT2020

100%

Campus

Vill du arbeta med barn i en kreativ och utvecklande miljö? Förskolläraryrket är omväxlande och utmanande – du arbetar med att stödja och stimulera barns utveckling, lek och lärande. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas på landets förskolor. En god arbetsmarknad väntar dig, då behovet är stort av behöriga förskollärare.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.