Din framtid!

Mångfacetterad arbetsmarknad i behov av kompetens

Det finns ett stort behov av ökad expertis inom frågor om jämställdhet, miljö och klimat, sociala klyftor och diskriminering. Därför är arbetsmarknaden för genusvetare bred och mångfacetterad.

Genusvetare arbetar med bland annat sociala frågor, kultur, hållbarhetsfrågor, utbildning eller media och kommunikation. Våra tidigare studenter jobbar till exempel på kvinnojourer, som personalvetare, dramaturger, utredare och jämställdhetskonsulter. Som genusvetare kan du jobba inom länsstyrelser, kommuner, EU, olika riksförbund och folkrörelser, samt inom privata företag.

Genusvetarprogrammet passar också dig som är intresserad av en akademisk karriär eller som vill fördjupa dina praktiska och teoretiska kunskaper. Efter programmet kan du läsa vårt ettåriga magisterprogram med inriktning mot förändringsarbete, eller vårt tvååriga masterprogram med inriktning mot globala frågor. Därefter kan du också gå vidare till forskarutbildning och bli doktorand.