Varför programmet?

Få kompetenser för att skapa en bättre värld!

Genusvetenskap passar dig som är intresserad av feminism, jämlikhet och förändringsarbete. Det är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som ger fördjupade perspektiv på makt och kön.

Genusvetarprogrammet är en multidisciplinär utbildning på grundnivå som ger dig kandidatexamen med eftertraktad spetskompetens. Du får breda kunskaper inom genusvetenskap, specialisering i ett valfritt breddningsämne och praktiska färdigheter för arbetslivet.

Kurserna i genusvetenskap handlar om hur genus och andra maktordningar, som sexualitet, klass, etnicitet och ras, samverkat i ett nutida och historiskt perspektiv. Under programmet övar du på att analysera olika politiska, kulturella och samhällsvetenskapliga fenomen. Fokus ligger på frågor om sociala relationer, makt och möjligheter till samhällsförändring.

Programmet erbjuder platsgaranti i sex breddningsämnen, som är valda mot bakgrund av de yrken och områden som genusvetare arbetar inom. Som student kan du även välja att läsa en annan inriktning eller åka på utbytesstudier. Kunskaperna du får under första och andra året tillämpas sedan i din C-uppsats.

Under programmets avslutande termin får du kompetenser inom utrednings- och utvärderingsmetodik och även möjlighet till praktik. Praktiken ger dig en chans att tillämpa och breda ut dina kunskaper på en arbetsplats och skapa kontakter med framtida arbetsgivare.

Genusvetarprogrammet ger dig bred kompetens för arbetslivet, men också möjligheter att läsa vidare på magister- eller masternivå.