Vad ingår?

Dina studier sker parallellt med arbetet på en grundskola i den kommun där du blir anställd

Du studerar 75% av heltid och är anställd som fritidshemslärare på 50 - 60%. Programmet består av åtta terminer och innehåller utbildningsvetenskap, fritidspedagogiskt område, ett praktiskt estetiskt ämne samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Genom studier i utbildningsvetenskap och fritidspedagogik utvecklar du kunskaper som anknyter till fritidshemslärarens arbete. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring fritid och lärande, ledarskap, värdegrund, elevernas frihet och rätt till inflytande, betyg och bedömning samt hur konflikter uppkommer och hanteras.

Du blir också behörig att undervisa i bild eller musik upp till årskurs 6.

I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling.

Under hela utbildningen har du en anställning på 50 - 60% i någon av kommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Södertälje eller Tyresö. Under arbetstiden ingår verksamhetsförlagd utbildning, praktik (VFU), som är fördelad över fyra terminer. Praktiken gör du på din arbetsplats med en behörig kollega som handledare. Du kommer även att ha kontakt med en VFU-lärare från högskolan som följer dig i dina studier tills du landar i din framtida lärarprofession.

Du slutexamineras under sista terminen genom en vetenskaplig studie inom det fritidspedagogiska området tillsammans med en kurskamrat.

Termin 1

Utbildningsvetenskap 1, Fritidspedagogiskt område 1 och 2

Termin 2

Utbildningsvetenskap 2, Fritidspedagogiskt område 3, VFU 1

Termin 3

Utbildningsvetenskap 3, Fritidspedagogiskt område 4, VFU 2

Termin 4

Utbildningsvetenskap 4, Fritidspedagogiskt område 5 och 6

Termin 5

Praktiskt estetiskt ämne 1, 2 och 3

Termin 6

Praktiskt estetiskt ämne 4, Utbildningsvetenskap 5, VFU 3

Termin 7

Utbildningsvetenskap 6 och 7, VFU 4

Termin 8

Utbildningsvetenskap 8, Fritidspedagogiskt område 7

Arbetssätt

Utbildningen kombinerar studier på Södertörns högskola, på deltid (75%), med anställning som lärare på fritidshem, på deltid (50-60%) – i någon av de medverkande kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Södertälje eller Tyresö.

Du examineras främst genom muntliga presentationer, redovisningar och hemtentamen. Salstentamen och självständiga arbeten ingår också som examinationsformer.

Du genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på din arbetsplats. Praktikdagarna är fördelade över fyra terminer. Programmet tar in cirka 25 studenter varje vårtermin. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.