Kvinnlig och manlig student liggandes ovanpå en hage, på skolgård, med siffrorna 4, 5 och 6.

Stimulera nyfikna elevers lärande utifrån deras bakgrund och förutsättningar

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6

240 hp

HT2019

100%

Campus

Vill du vidga barns kunskapsvärld? Vill du bli en viktig ledare i skolan? Elever på mellanstadiet är nyfikna och vill utveckla sin förmåga att förstå sin omgivning. Som grundlärare mot årskurs 4-6 spelar du en viktig roll för dessa elevers utveckling. Genom vår interkulturella profil får du också kunskaper som särskilt efterfrågas i dagens mångkulturella samhälle.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.