Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

Arbeta med företagande i Sverige eller internationellt

Med en kombination av företagsekonomi, humanistisk kunskap och språkkompetens har du efter studier en god grund för arbete på en internationell arbetsmarknad. Du kan bland annat arbeta i den privata företagssektorn.

Det finns en efterfrågan på interkulturell kompetens inom flera yrkesområden, inte minst inom entreprenöriell verksamhet och företagande. Din kompetens efterfrågas bland annat inom näringslivets organisationer, som till exempel den svenska handelskammaren.

Oavsett vilken inriktning du har valt att läsa har du utvecklat flera användbara verktyg för framtiden. Du har efter studier bland annat företagsekonomiska kunskaper och ett reflekterande förhållningssätt. Du har bland annat utvecklat förmågan att göra analyser av de grundläggande frågor som är kopplat till social, religiös och kulturell mångfald – både i Sverige och internationellt. Efter studier kommer du kunna hjälpa företag att se både möjligheter och utmaningar på de nya marknader runt omkring oss.