Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Utveckla kunskaper i företagsekonomi, språk och humanistiska ämnen

Programmet är tre år. De första tre terminerna läser du tillsammans med samtliga programstudenter. Det innebär att du utvecklar grundläggande humanistisk och företagsekonomisk kunskap som du sedan tar med dig till studierna i ditt huvudområde.

Efter de första gemensamma kurserna läser du B-kursen i ditt huvudämne. Det följs av en termin språkstudier där du har möjlighet att göra en utbytestermin. Språkstudierna ger dig även möjlighet att skaffa internationella kontakter som du kan ha nytta av efter studierna.

Språkstudierna kan läggas upp på två olika sätt. Du kan antingen välja att genomföra språkstudier utomlands. Programmet har flera utbytesavtal med utländska lärosäten. Du kan även välja att läsa språkstudier vid ett svenskt lärosäte. Utöver språkstudier i engelska på Södertörns högskola finns samarbeten med andra lärosäten i Sverige för dig som väljer språkstudier i till exempel arabiska, kurdiska eller turkiska.

Under programmets sista termin läser du C-kursen i ditt huvudområde. Det inkluderar ett självständigt arbete i form av en C-uppsats.

Termin 1

Religionsvetenskap A

Termin 2

Etnologi A

Termin 3

Företagsekonomi A

Termin 4

B-kurs i ditt valda huvudområde

Termin 5

Språkstudier

Termin 6

C-kurs i ditt valda huvudområde

Arbetssätt

Programmet innebär heltidsstudier. Den lärarledda undervisningen kan variera mellan kurserna. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Studiebesök kan förekomma under flera av kurserna. Du examineras bland annat genom skriftliga inlämningsuppgifter, både enskilt och i grupp, samt aktivt deltagande på seminarier.