Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Religionsvetenskap

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet

Urval:

Betyg 67%, högskoleprov 33%