Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Varför programmet?

Vill du se möjligheter och arbeta med utmaningar i dagens mångkulturella samhälle?

Programmet Internationell migration och etniska relationer (IMER) omfattar två delar i en unik kombination. Du får bred kunskap om en mängd aspekter som berör minoriteter, migration och integration. Dessutom får du kompetens inom ett vald huvudområde: etnologi, historia, offentlig rätt, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap.

Programmet ger dig insikt i ämnen som exempelvis hur politik har förts i koppling till invandrare och ursprungsbefolkning, hur svensk förvaltning är organiserad, migrationens utveckling i Sverige och Europa, det svenska och det internationella rättssystemet, men även migrationens flera ansikten i Sverige och resten av Europa.

Mycket av innehållet är relaterat till FN’s 17 globala mål. Du får diskutera viktiga frågor om bland annat diskriminering av flickor och kvinnor samt allas rätt att bli inkluderade i samhället oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, religion eller annan förutsättning.

IMER-programmets kombination förbereder dig för arbete med viktiga frågor inom ditt valda huvudområde.